ความต้องการทางเพศ มีเท่าไหร่ถึงจะพอดี

ความต้องการทางเพศ มีเท่าไหร่ถึงจะพอดี
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

เรื่องของเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่ในส่วนของความต้องการทางเพศที่เกิดขึ้นมาต้องมีมากเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม และความต้องการเหล่านั้นเกิดได้จากสาเหตุใด และถ้าหากความต้องการทางเพศมีความผิดปกติไปจะส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่ วันนี้ทางเราจะมาไขข้อสงสัยต่างๆ เหล่านี้กันค่ะ

ความต้องการทางเพศ มีสาเหตุเกิดจากอะไร

ความต้องการทางเพศเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้น และปัจจัยส่งเสริมต่างๆ  ซึ่งการวัดผลความต้องการทางเพศไม่สามารถวัดได้โดยตรงจากฮอร์โมนที่อยู่ในกระแสเลือด เนื่องจากมีปัจจัยรบกวนหลายอย่าง ได้แก่

1.ฮอร์โมนเพศ

ความต้องการทางเพศจะเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของออร์โมนเพศ ซึ่งในเพศหญิงจะพัฒนาเร็วกว่าเพศชาย อีกทั้งในส่วนของฮอร์โมนเพศจะมีปัจจัยแยกย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่น พันธุกรรม อาหารการกิน และเชื้อชาติ เป็นต้น

2.สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม

ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มงวดเรื่องการแสดงความต้องการทางเพศ อาจทำให้ผู้ที่โตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีความต้องการทางเพศที่ลดลง แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกระตุ้นทางเพศมาก ก็จะทำให้มีความต้องการทางเพศสูง

3.ความแข็งแรงของระบบต่างๆ

ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง อาจส่งผลทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้

4.สภาพจิตใจ

ผู้ที่มีปัญหาของสภาพจิตใจ ทั้งซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล จะทำให้ความต้องการทางเพศลดลง

5.อายุ

โดยทั่วไปแล้วความต้องการทางเพศจะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

6.คู่ครอง

การมีคู่ครองจะทำให้มีความต้องการทางเพศเพิ่มสูงขึ้น แต่ในครอบครัวที่มีการทะเลาะ ไม่ลงรอยกัน ก็จะส่งผลทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้

7.ผลข้างเคียงของยา

ยารักษาโรคบางชนิดมีผลข้างเคียงที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน ยารักษาความดัน และยารักษาภูมิแพ้ เป็นต้น

ความต้องการทางเพศ ควรมีเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

ความเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่หากวัดความต้องการในวัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมคือ มีความต้องการทางเพศ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ สำหรับคนที่มีความต้องการทุกวัน แต่สามารถจัดการตนเองได้ ไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อน ก็ถือเป็นความต้องการที่เหมาะสมได้เช่นกัน

ส่วนของคนที่มีความต้องการที่ไม่เหมาะสมคือ ผู้ที่มีความต้องการทางเพศมากเกินไป โดยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตนเองได้ และก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น กลุ่มนี้ควรได้รับการบำบัดรักษาจากทางแพทย์ และกลุ่มที่มีความต้องการน้อยมาก หากเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีคู่ครองก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่หากในกลุ่มที่มีคู่แล้ว หากยังมีความต้องการที่ลดน้อยลงจนก่อให้เกิดปัญหาก็ควรได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม

การควบคุมความต้องการทางเพศของตนเองให้เหมาะสม ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนพึงกระทำ เพื่อช่วยป้องกันปัญหาอนาจารและความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้