Mini MagazineAsean Blooms

มินิแมกกาซีนเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดบทความ "ชีวิตชีวาอาเซียน Asean Blooms (บุปผาอาเซียน)" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ BE Magazine เปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาอายุระหว่าง 18-24 ปี ได้แสดงทัศนคติความคิด และมุมมองของตนเองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง ผ่านการคัดเลือกและตัดสินผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านคือ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ คุณทราย-อินทิรา เจริญปุระ พิธีกร นักแสดง นักเขียน และคุณกิตติพจน์ อรรถวิเชียร บรรณาธิการบริหาร BE Magazine ซึ่งมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่นายทรงพล วุฒิไกรศรีอาคม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปปฏิบัติงาน ณ ฮานอย ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนามนางสาวพิชญา เพ็งจันทร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปปฏิบัติงาน ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว และนายรัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปปฏิบัติงาน ณประเทศสิงคโปร์

โดยทั้ง 3 คน ได้ร่วมออกเดินทางไปเก็บข้อมูลประเด็นทางสังคมร่วมกับทีมงาน BE Magazine ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และผลงานบทความที่ทุกคนกำลังจะได้อ่านภายในมินิแมกกาซีนเล่มนี้ เป็นสิ่งที่น้องๆ ได้ลงมือเขียนเพื่อสะท้อนสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเหมือน และความแตกต่าง ที่พวกเขาเห็นและสัมผัสในแต่ละประเทศผ่านประสบการณ์ตรงหลังจากได้อ่านการสื่อสารผ่านตัวหนังสือไม่กี่หน้ากระดาษของเยาวชนรุ่นใหม่แล้ว มุมมองของพวกเขาที่ต้องการสะท้อนและสื่อสารออกไปเหล่านี้คงจะส่งต่อไปถึงคนอ่านได้ไม่มากก็น้อยและเมื่อเรากำลังจะมีโอกาสออกไปรู้จักเพื่อนบ้านมากขึ้นแล้วก็คงจะดีอีกเช่นกัน ถ้าเราใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ให้คุ้มค่า ด้วยการย้อนมองตัวเองและทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมก่อนออกไปนอกบ้าน

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!