ย้อนดูความงามนางสาวไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ย้อนดูความงามนางสาวไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดความงามรายการแรกของประเทศไทย หรือเวทีของการประกวด "นางสาวไทย" ปี 2555 นี้ได้ น้องโบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ สาวงามที่เพรียบพร้อมในทุกด้าน มาดำรงตำแหน่งนางสาวไทย คนที่ 47 

หากใครยังไม่รู้จักน้องโบวลิ่งวันนี้ทิชชี่จะพาไปรู้จักเธอคร่าวๆ ค่ะ.....เนื่องจากตอนคุณแม่ของโบว์ลิ่งอุ้มท้องโบว์ลิ่งได้ 9 เดือน ได้ไปแข่งโบว์ลิ่ง แล้วชนะ เลยเป็นที่มาของชื่อเล่น

น้องโบว์ลิ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาบริหารสื่อสารมวลชน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความสามารถพิเศษคือการร้องเพลง, พิธีกร เล่นอูเคเลเล่

โบว์ลิ่งเป็นคนที่ดูทะมัดทะแมง พูดเก่ง และเร็ว หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี เพราะเคยมีผลงานเป็นพิธีกรรายการทางช่อง 5 และช่อง 11 ทั้งเป็นผู้ประกาศข่าวทางทีวีเคเบิ้ลซึ่งงานพิธีกร หรือผู้ประกาศ เป็นงานที่โบว์ลิ่งชื่นชอบอยู่แล้ว

ด้วยความสามารถ  รูปร่างหน้าตา และอีกหลายๆ สิ่งที่มีในตัวผู้ได้รับตำแหน่ง "นางสาวไทย" จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ตำแหน่ง "นางสาวไทย" คนที่ 47 จะตกเป็นของน้อง "โบว์ลิ่ง ปริศนา"

นอกจากน้อง "โบว์ลิ่ง ปริศนา" จะมีความสมบูรณ์แบบเหมาะกับตำแหน่งแล้ว ยังมี "สาวงาม" ในอดีตอีกหลายคนที่มีความสวยที่สมบูรณ์แบบเช่นกัน

ทิชชี่จึงจะย้อนรอยพาไปดู "ทำเนียบนางสาวไทยตั้งแต่ปี 2477- ปัจจุบัน" กันค่ะ


นางสาวสยาม ๒๔๗๗ - นางสาวกันยา เทียนสว่าง หิรัญพฤกษ์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวสยาม ๒๔๗๘ - นางสาววณี เลาหเกียรติ สมประสงค์
นางสาวสยาม ๒๔๗๙ - นางสาววงเดือน ภูมิรัตน์ ฉายะวรรณ

 

นางสาวสยาม ๒๔๘๐ - นางสาวมยุรี วิชัยวัฒนะ เจริญศิลป์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวสยาม ๒๔๘๑ - นางสาวพิศมัย โชติวุฒิ ตันเต็มทรัพย์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวไทย ๒๔๘๒ - นางสาวเรียม เพศยนาวิน พัตรา (เสียชีวิตแล้ว)

 

 นางสาวไทย ๒๔๘๓ - สว่างจิตต์ คฤหานนท์ หงสกุล
นางสาวไทย ๒๔๙๑ - นางสาวลัดดา สุวรรณสุภา พุกประยูร
นางสาวไทย ๒๔๙๓ - นางสาวอัมพร บุรารักษ์ พัฒนานันท์

 

นางสาวไทย ๒๔๙๔ - นางสาวอุษณีษ์ ทองเนื้อดี ดิศกุล ณ อยุธยา
นางสาวไทย ๒๔๙๕ - นางสาวประชิตร์ ทองอุไร
นางสาวไทย ๒๔๙๖ - นางสาวอนงค์ อัชชวัฒนา นาคะเกศ (เสียชีวิตแล้ว)

 

 นางสาวไทย ๒๔๙๗ - นางสาวสุชีรา ศรีสมบูรณ์
นางสาวไทย ๒๕๐๗ - อาภัสรา หงสกุล
นางสาวไทย ๒๕๐๘ - จีรนันทน์ เศวตนันทน์

 

 นางสาวไทย ๒๕๐๙ - ประภัสสร พานิชกุล
นางสาวไทย ๒๕๑๐ - อภันตรี ประยุทธเสนีย์
นางสาวไทย ๒๕๑๑ - แสงเดือน แม้นวงศ์

 

 นางสาวไทย ๒๕๑๒ - วารุณี แสงศิรินาวิน
นางสาวไทย ๒๕๑๔ - นิภาภัทร สุดศิริ
นางสาวไทย ๒๕๑๕ - กนกอร บุญมา

 

 นางสาวไทย ๒๕๒๗ - สาวินี ปะการะนัง
นางสาวไทย ๒๕๒๘ - ธารทิพย์ พงษ์สุข
นางสาวไทย ๒๕๒๙ - ทวีพร คลังพลอย

 

 นางสาวไทย ๒๕๓๐ - ชุติมา นัยนา
นางสาวไทย ๒๕๓๑ - ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก
นางสาวไทย ๒๕๓๒ - ยลดา รองหานาม

 

 นางสาวไทย ๒๕๓๓ - ภัสราภรณ์ ชัยมงคล
นางสาวไทย ๒๕๓๔ - จิระประภา เศวตนันทน์ บัณฑุวงศ์
นางสาวไทย ๒๕๓๕ - อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ อาวะกุล

 

 นางสาวไทย ๒๕๓๖ - ฉัตฑริกา อุบลศิริ
นางสาวไทย ๒๕๓๗ - อารียา ชุมสาย สิริโสดา
นางสาวไทย ๒๕๓๘ - ภาวดี วิเชียรรัตน์

 

นางสาวไทย ๒๕๔๐ - สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
นางสาวไทย ๒๕๕๑ - ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ
นางสาวไทย ๒๕๕๒ - อภิสมัย ศรีรังสรรค์

 

 นางสาวไทย ๒๕๔๓ - ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
นางสาวไทย ๒๕๔๔ - สุจิรา อรุณพิพัฒน์
นางสาวไทย ๒๕๔๕ - ปฏิพร สุทธิพงศ์

 

 นางสาวไทย ๒๕๔๖ - ชาลิสา บุญครองทรัพย์
นางสาวไทย ๒๕๔๗ - สิรินทร์ยา สัตยาศัย
นางสาวไทย ๒๕๔๙ - ลลนา ก้องธรนินทร์

 

นางสาวไทย ๒๕๕๐ - อังคณา ตรีรัตนาทิพย์
นางสาวไทย ๒๕๕๑ - พรรณประภา ยงค์ตระกูล
นางสาวไทย ๒๕๕๒ - อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์

 

นางสาวไทย ๒๔๔๓ - กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์
นางสาวไทย ๒๔๔๔ - ไม่มีการจัดประกวด
นางสาวไทย ๒๔๔๕ - ปริศนา กัมพูสิริ

 

 

 

ขอบคุณภาพประกอบ : http://www2.mcot.net/