"อัลวอร์ริค" ชุดเซรามิคจากสองวัฒนธรรม

"อัลวอร์ริค" ชุดเซรามิคจากสองวัฒนธรรม
PR News

สนับสนุนเนื้อหา

นับเป็นครั้งแรกที่องค์กรข้ามชาติอย่าง IKEA และ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความต่างกันมากทั้งสององค์กรได้ร่วมเดินบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ ผลของการเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอยู่ในคอลเลคชั่น "อัลวอร์ริค" ชุดเซรามิคสำหรับโต๊ะอาหารที่จะมาสร้างความแตกต่างอย่างสวยงามให้กับการจัดแต่งโต๊ะอาหารและให้กับชีวิตชาวเขาบนดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ในช่วงหนึ่งของปีพ.ศ. 2550 เส้นทางของ IKEA แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านชั้นนำจากสวีเดนและโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มาบรรจบกัน การพูดคุยได้เริ่มขึ้นและดำเนินต่อมาถึง 5 ปี นั่นคือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสองแบรนด์ดังที่ทำให้ แอนนา เอฟเวอร์ลุนด์ ดีไซเนอร์ชื่อดังของ IKEA ช่างเทคนิคผลิตภัณฑ์ของ IKEA อีกทั้ง IKEA บางนา และทีมของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้มาร่วมมือกัน ผลที่ได้จากการร่วมมือครั้งนี้คือคอลเลคชั่นภาชนะเซรามิคสวยๆ สำหรับโต๊ะอาหาร ที่มีชื่อว่า "อัลวอร์ริค" ซึ่งผลิตขึ้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานของการผลิตสินค้าของ IKEA และมีขายเฉพาะที่ IKEA บางนาเท่านั้น คอลเลคชั่นนี้ออกแบบโดยแอนนา เอฟเวอร์ลุนด์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติและความเป็นมาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมและงานฝีมือของชนกลุ่มน้อยทางเหนือของประเทศไทย

ถึงแม้ว่าจะเกิดต่างกันคนละซีกโลก แต่ทั้งโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และ IKEA นั้นมีอะไรเหมือนกันมากกว่าที่เห็น ทั้งสององค์กรต่างมีวิสัยทัศน์เดียวกันในการมุ่งมั่นที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น โครงการพัฒนาดอยตุงฯ นั้นมุ่งเน้นที่จะพัฒนา "คน" เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ผ่านการผลิตและจำหน่ายสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน แฟชั่น อาหาร เกษตร และท่องเที่ยว ทั้งขายปลีกและขายส่งด้วยการออกแบบและการผลิตที่เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาทักษะฝีมือท้องถิ่น และประเพณีชนเผ่าอันหลากหลายบนดอยตุง เข้ากับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ "ดอยตุง" จึงเป็นแบรนด์ไทยที่โดดเด่นในเรื่องของคุณค่าอันเกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทำลายสมดุลของธรรมชาติและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง

IKEA มุ่งมั่นสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคนด้วยการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพและดีไซน์ที่ดี ใช้งานได้จริง และมีราคาย่อมเยาว์ที่คนทั่วไปสามารถซื้อมาใช้ได้ แต่ทั้งนี้ราคาที่ย่อมเยาว์ก็จะต้องเป็นราคาที่ยุติธรรมต่อผู้ผลิตด้วย IKEA มีจุดมุ่งหมายในการสร้างให้เกิดผลที่ดีให้กับสังคมและผู้คน และทรัพยากรที่มีจำกัดในทุกที่ๆ เราเข้าไปทำธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว

คอลเลคชั่น "อัลวอร์ลิค" คือความร่วมมือระหว่าง IKEA และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจากความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดการกำหนดราคาขายที่เป็นธรรม การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีลูกค้าของ IKEA รวมอยู่ด้วย

กว่าจะมาเป็น Allvarlig

ผลิตภัณฑ์ของ IKEA นั้นล้วนแล้วแต่ถูกออกแบบขึ้นที่เมืองอัมฮูลท์ ประเทศสวีเดน บ้านของ IKEA เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของแบรนด์และปรัชญาการออกแบบที่มีมานาน แต่เมื่อแอนนา เอฟเวอร์ลุนด์ได้ก้าวเข้ามาทำงานกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เธอได้นำความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการออกแบบที่มีพื้นฐานจากกระบวนการผลิตของ IKEA ที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากความรู้ สิ่งที่มีอยู่และวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแอนนามีความเข้าใจและรักในความเป็นไทย เนื่องจากเคยอาศัยและทำงานในเมืองไทยมาก่อนในช่วงหนึ่งเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของ IKEA ที่ผลิตโดยผู้ผลิตคนไทย เมื่อได้มาเจอกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงถูกชะตากันในทันทีและเริ่มทำงานโดยไม่รีรอ เธอเริ่มว3าดภาพจากสิ่งที่เธอได้พบเห็นและได้เรียนรู้ระหว่างการทำงานบนดอยตุง พร้อมๆ กันนั้น เธอก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่เธอมีให้กับทีมออกแบบและทีมบริหารของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ด้วย

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหาร โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความเห็นว่า "การร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และ IKEA ประเทศไทยในครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างแท้จริง IKEA เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีประสบการณ์มากมายที่ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังให้การเกื้อหนุนสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่จะนำมาปรับใช้กับโครงการฯ ส่วนเราเองก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่สิ่งใหม่ๆ เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้คือการพัฒนาคนและทำให้เขาได้เติบโตและดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน เพราะความรู้ที่พวกเขาได้รับจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดชีวิต ในไม่ช้าพวกเขาจะเติบโต จากลูกจ้างวันนี้ก็จะกลายไปเป็นเจ้าของกิจการในวันหน้า ซึ่งพวกเขาก็จะมีวิถีและแนวทางในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้นด้วยความรู้ที่เราให้เขาในวันนี้"

ผู้แทนจาก IKEA กล่าวว่า "โครงการนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเราเพราะเราได้เรียนรู้อย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา การที่ได้รู้ว่าแรงสนับสนุนที่เราให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ถูกผสานเข้าอยู่ในการดำเนินธุรกิจของทั้งสององค์กรอย่างสมบูรณ์จึงทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นทำให้เรารู้สึกพอใจและรู้สึกได้ถึงแรงบันดาลใจอย่างใหญ่หลวงเราเชื่อมั่นในรูปแบบการร่วมมือในครั้งนี้และตั้งใจจะทำต่อไปเพื่อจะดูว่าเราทำได้ถึงแค่ไหน ถึงแม้เราจะเป็นองค์กรใหญ่แต่เราก็เริ่มมาจากจุดเล็กๆ ที่แสนจะสมถะ การร่วมมือกันในครั้งนี้เหมือนเป็นสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่าเราเป็นใครและเรามาจากไหน

การร่วมมือกันระหว่างสองแบรนด์ในครั้งนี้ยังร่วมไปถึงโครงการดีไซเนอร์ฝึกงานที่ IKEA ประเทศสวีเดน โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ส่ง จักรายุธ์ คงอุไร หรือ "จิม" ดีไซเนอร์ของโครงการฯ ไปฝึกงานที่เมืองอัมฮูลท์บ้านของ IKEA เป็นเวลา 5 เดือน ซึ่งสิ่งที่จิมได้นำกลับมาบ้านด้วยก็คือแนวคิดและปรัชญาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพของ IKEA และแนวคิดการนำทรัพยากรที่จำกัดมาใช้อย่างสร้างสรรค์ อย่างมีประโยชน์และมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและมีราคาย่อมเยาว์ โดยผสมผสานเข้ากับแนวความคิดการออกแบบที่ยั่งยืนซึ่งเป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ IKEA ซึ่งจิมได้นำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในขณะเดียวกันระหว่างที่อยู่ในสวีเดน จิมก็ได้ทิ้งผลงานดีไซน์แบบไทยๆ ไว้กับผลิตภัณฑ์ของ IKEA ซึ่งจะมีชื่อเขาติดอยู่ในฐานะผู้ออกแบบ ในที่สุดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะถูกนำออกมาจำหน่ายในร้าน IKEA ทั่วโลก ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้แบบ 360 องศา ที่มีจุดเริ่มต้นจากล้านนา สู่บางนา และจะถูกส่งต่อไปยังทั่วโลก

สถานที่เปิดตัว

งานดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกเพศวัยกับผลงานหัตถกรรมที่มีมายาวนานและน่าภาคภูมิใจของสวีเดน อีกทั้งความรักในการจัดบ้านและทำให้บ้านกลายเป็นที่ๆ สำคัญที่สุดในโลกคือตัวตนที่แท้จริงของชาวสวีเดนดังนั้นคงไม่มีที่ไหนที่จะเหมาะไปกว่าการแนะนำคอลเลคชั่น "อัลวอร์ริค" คอลเลคชั่นแห่งการร่วมมือของไทยและสวีเดนที่บ้านของเอกอัครราชฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็น "บ้าน" แบบสวีดิชในประเทศไทย

เกี่ยวกับคอลเลคชั่น "อัลวอร์ลิค"

ซีรีส์สีดำ

ซีรีส์สีดำผลไม้และเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้บนเนินเขาทางภาคเหนือให้แรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงที่ดูนุ่มนวลเป็นธรรมชาติงานออกแบบเซ็ตนี้เป็นภาชนะที่ทำให้อาหารทั้งน่าชมและน่าชิม
ภาชนะสีดำกึ่งด้านกึ่งเงาทำให้อาหารดูสวยน่ารับประทานและโต๊ะอาหารชวนมองยิ่งกว่าเดิม
 
ซีรีส์สีเหลือง

ลวดลายก้านโค้งและรูปทรงที่นุ่มนวลได้มาจากลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของผลฝิ่นลายเส้นที่ลากขวางลงมาด้านข้างเปรียบได้กับรอยกรีดบนผลฝิ่นซึ่งเป็นวิธีที่ชาวบ้านใช้เก็บน้ำยางจากผลฝิ่นดิบ

ซีรีส์สีน้ำตาลเข้ม

รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าสไตล์มินิมัลที่คล้ายรอยฝีแปรงเปรียบได้กับลวดลายของแป้งทานาคาบนใบหน้าและผิวกายของชนพื้นเมืองที่นิยมเขียนกันมานานนับพันปี

ภาชนะสีน้ำตาลเข้มมีประกายแต้มลายเมทัลลิกเหลือบเงาดึงความโดดเด่นของสีอาหารให้เห็นเด่นตาที่สุด 

เกี่ยวกับแอนนา เอฟเวอร์ลุนด์

ดีไซเนอร์รุ่นใหญ่ ...หัวใจเด็กของ IKEA
"เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าทำตัวเป็นเด็กๆ อีกแล้ว เราไม่กล้าแม้กระทั่งจะวาดรูป เต้นรำหรือสร้างอะไรขึ้นมาซักอย่าง เพราะกลัวว่าจะทำผิด แต่ชั้นทำพลาดมาเยอะจนตอนนี้ไม่กลัวอีกแล้ว"

แอนนา เอฟเวอร์ลุนด์คือดีไซเนอร์ของ IKEA แบรนด์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านชั้นนำระดับโลกที่มีศูนย์กลางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ที่เมืองอัมฮูลท์ เมืองเล็กๆ ทางใต้ของสวีเดน ที่ๆ ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 68 ปีที่แล้วแอนนา เอฟเวอร์ลุนด์เป็นคนสนุก และแน่นอนว่าเธอได้ส่งผ่านนิสัยรักความสนุกของเธอผ่านทางงานออกแบบมากมาย

เริ่มต้นอย่างช้าๆ
แอนนาได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ พรม ไฟของเล่นเด็ก และวัสดุที่ใช้ทำพื้น อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวที่มีรูปแบบที่ทันสมัยให้ IKEA มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2523
เธอมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2537 เพื่อช่วยออกแบบและพัฒนาของเล่นสำหรับเด็กแบบใหม่ๆ ถึง100 แบบให้ IKEA เนื่องจาก IKEA นั้นมีผู้ผลิตในหลายประเทศ

"ชั้นมันเป็นคนขี้เล่น" แอนนาพูดพลางหัวเราะ
"เด็กๆ มักพูดความจริง เขาจะไม่สามารถแสดงออกว่ามีความสุขถ้าเขาไม่มีความสุข ถ้าพวกเขาชอบอะไร คุณจะรู้ทันที"

การพัฒนาสินค้าเด็กถือเป็นงานหนักเพราะสินค้าเด็กมีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหลายอย่าง นอกจากต้องปลอดภัยและยังต้องมีความทนทานด้วย เพราะในที่สุดเด็กๆ จะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระโดดบนเก้าอี้หรือยกมันขว้าง แต่แน่นอนว่าจะไม่นั่งบนเก้าอี้นั้น อีกทั้งงานดีไซน์ควรจะต้องมีราคาย่อมเยาว์และสามารถประกอบอยู่ในกล่องแบนตามคอนเซปต์ของ IKEA ด้วย

รักครั้งแรกของแอนนาคือการออกแบบสินค้าให้เด็กๆ

"เราจะเข้าใจกันและกันได้ง่ายขึ้นถ้าเราได้กลับไปทำความเข้าใจในช่วงวัยเด็กและผลที่เกิดขึ้นต่อคนแต่ละคนอย่างไร" เธออธิบาย
"ช่วงที่สำคัญที่สุดในการเติบโตของคนเราคือตั้งแต่เกิดจนถึง 7 ขวบเพราะเป็นช่วงที่เราเริ่มพัฒนาความเป็นตัวตนของเราขึ้นมา ฉันคิดว่านี่คือกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าวัยเด็กนั้นสำคัญแค่ไหน"
"เด็กๆ มักจะมีความคิดสร้างสรรค์มากจนกระทั่งพวกเขาไปโรงเรียน หลังจากนั้นเราต้องพยายามที่จะดึงเอาความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นกลับมาใหม่"
"เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าทำตัวเป็นเด็กๆ อีกแล้ว เราไม่กล้าแม้กระทั่งจะวาดรูป เต้นรำหรือสร้างอะไรขึ้นมาซักอย่าง เพราะกลัวว่าจะทำผิด แต่ชั้นทำพลาดมาเยอะจนตอนนี้ไม่กลัวอีกแล้ว"
"แอนนามีอาการดิสเลกเซียตั้งแต่ยังเด็ก อาการดิสเลกเซียคือภาวะที่ผิดปกติทางสมองที่ทำให้เธอไม่สามารถอ่านหนังสือได้ เธอสอบตกหมดทุกวิชาและเป็นความหายนะสำหรับคุณครู พ่อเธอเคยพูดว่าเธอมีดีแค่ผสมสีเท่านั้น เมื่อ 50 ปีก่อนไม่มีใครรู้จักและเข้าใจดิสเลกเซียซึ่งต่างจากปัจจุบัน แต่แอนนาก็พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอื่น เธอเริ่มเย็บเสื้อผ้าให้ตัวเอง และเมื่ออายุ 6 ขวบเธอก็เริ่มทำเฟอร์นิเจอร์ให้ตุ๊กตาตัวเองจากของเหลือใช้"

และอาการดิสเลกเซียก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับจิตวิญญาณสร้างสรรค์ที่ยากที่จะถูกกักเอาไว้

"คุณยายของฉันเป็นนักร้องโอเปร่าในขณะที่คุณตาเป็นศิลปิน ฉันมีหน้าตาที่ถอดแบบมาจากเขาเลย พ่อฉันเป็นวิศวกร ส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้าน ฉันก็มีส่วนเหมือนทั้งพ่อและแม่"

แม้โตมาเป็นเด็กที่พยศสุดๆ และถูกเข้าใจผิดมาตลอด เธอก็สู้อย่างหนักเพื่ออนาคตของตัวเอง เธอสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเทคนิคระดับมัธยมที่ช่วยให้เธอได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง และในปีพ.ศ.2514 เธอได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Konstindustriskolan ในโกเทนเบิร์ก ซึ่ง 5 ปี ต่อมาเธอก็จบการศึกษาพร้อมปริญญาโทสาขาออกแบบอุตสาหกรรม


จากเด็กที่มีอาการดิสเลกเซียมาเป็นนักออกแบบที่เดินทางรอบโลก เริ่มจากบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกชาวสวีเดนจ้างเธอในฐานะวิศวกร และต่อมาเธอได้เข้าทำงานกับ Bicicletas Monark ผู้ออกแบบจักรยานและโมเปดในเซา เปาโล ประเทศบราซิล หัวใจของแอนนามักจะหันไปหาการออกแบบของเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นและเรียนอยู่เสมอ
ออกแบบเพื่อโลก

แอนนายังได้ออกแบบของเล่นมากมายที่เธอไม่มีโอกาสได้เล่นในตอนเด็กๆ อย่าง หุ่นนิ้ว "ทิทท้า" ไปจนถึงพรมหลากสีที่ทำเลียนแบบเซิร์ฟบอร์ด การออกแบบของเธอสะท้อนให้เห็นการมองโลกของเธอ

"ฉันชอบที่จะสนุกและหัวเราะได้กับทุกอย่าง" แอนนาอธิบายถึงปรัชญาการออกแบบของเธอ

"ฉันมักจะคว้าไอเดียที่ผุดขึ้นมา แล้วปล่อยให้มันกระโดดโลดเต้นอยู่ในหัวซักพัก ก่อนที่จะร่างมันลงในกระดาษและในที่สุดก็จะเอามันลงในคอมพิวเตอร์"

เกี่ยวกับ อิเกีย

สำหรับทุกคน บ้านเป็นที่ที่สำคัญที่สุดในโลก บ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวแสนสบายสำหรับครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันและสำหรับเพื่อนฝูงที่จะมาพบปะสังสรรค์กัน และเป็นที่ที่ลูกรักของคุณจะเติบโตขึ้นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ผลิตภัณฑ์ของ IKEA ทำให้บ้านของคุณเป็นบ้านที่น่าอยู่ เป็นสถานที่ที่คุณใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1943 ที่ประเทศสวีเดน IKEA ได้นำเสนอเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่มีรูปแบบหลากหลาย ดีไซน์สวยงาม พร้อมทั้งประโยขน์ใช้สอยคุ้มค่า ในราคาที่ผู้คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ ปัจจุบัน IKEA มีสาขาทั้งหมด 330สาขาใน 38 ประเทศ

เกี่ยวกับ ดอยตุง

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏรควบคู่ไปพร้อมกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ "ดอยตุง" เป็นผลอันเกิดจากโครงการการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งประสบความสำเร็จในการหยุดการปลูกฝิ่นในพื้นที่ใจกลางสามเหลี่ยมทองคำ เปลี่ยนสภาพของผู้คนที่ยากจนหมดหนทางที่มีชีวิตอยู่ในวังวนของความเจ็บ ความจน ความไม่รู้ ให้กลายมาเป็นคนมีฝีมือ ผลิตผลงานและบริการที่มีคุณภาพสู่สายตาชาวโลก มีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง มีชีวิตที่สุจริต มีศักดิ์ศรี มีอนาคต

โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการของดอยตุงได้กลับคืนสู่ชุมชน ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน 1,700 คน กำไรที่ได้มานำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนบนดอยตุงให้เข้มแข็ง ทั้งทางด้านการสาธารณสุข การศึกษาและสิ่งแวดล้อม