ประกาศรายชื่อ กิจกรรมแจกรางวัล Sabinie Musical Collection

ประกาศรายชื่อ กิจกรรมแจกรางวัล Sabinie Musical Collection
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

กิจกรรมแจกรางวัล Sabinie Musical Collection

กติกาแสนง่้ายดาย เพียงแค่คุณ login ร่วมกิจกรรม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คุณอาจมีสิทธิ์ได้ Sabinie Musical Collection ไปแบบง่ายดาย 

รางวัล ทั้งหมด 5 รางวัล 1 รางวัล ประกอบไปด้วยเสื้อทับราคา 290 บาท กางเกงขาสั้น 250 บาท อย่างละ 1 ตัว มูลค่ารวมของรางวัล 2,700 (ทาง Sanook! Women จะเป็นผู้สุ่มรายชื่อผู้โชคดีค่ะ)

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 - 31 ธันวาคม 2554  ประกาศผลรางวัลวันที่ 4 มกราคม 2555

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัล เพียง 1 รางวัลต่อ 1 คนเท่านั้น

2. การมอบรางวัล จะต้องเป็นหนึ่ง รางวัลต่อ หนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่าหนึ่งคน และได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ทาง Topspace (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล เพียงรางวัลเดียว

3. ของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ผู้ได้รับของรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระ ภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัล

4. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้จัดการเล่นกิจกรรม และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลไปให้ แก่บุคคลอื่น และผู้ชนะการประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรางวัล ที่ผู้จัดการประกวดหรือผู้ให้ความสนับสนุน รางวัลกำหนด

5. หากผู้ชนะการประกวดไม่ยอมรับ เงื่อนไขดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ชนะการประกวดสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าวและผู้จัดการประกวด มีสิทธิ์มอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้เข้า ร่วมประกวดรายอื่น ซึ่งยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข สามารถเข้ารับรางวัลแทนได้

6. ผู้จัดการประกวดไม่รับรองว่ารางวัล ที่ผู้เข้าประกวดได้รับนั้น จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีครบถ้วนตามที่ผู้เข้าประกวดต้องการหรือ คาดหวัง

7. กรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าภาษี ทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลนั้น

8. หลังจากการประกาศผล เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อไปยังผู้โชคดีภายใน 7 วัน หากเบอร์ติดต่อไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

1. วิชชุดา อินทร์แก้ว
สุราษฏร์ธานี

2. ฉัตรวิไล กิ่งโคกกรวด
กรุงเทพมหานคร

3. รัตนา นนท์ชัยธีรกุล
กรุงเทพมหานคร

4. เพชรรัตน์ วรารัตนพงศ์
ภูเก็ต

5. ขวัญฤดี พิวงค์
ปทุมธานี

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!