38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง

38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ, CANON, TOSHIBA, บางจาก, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดทำหนังสือคู่มือท่องเที่ยวและเรียนรู้โครงการหลวงฉบับสมบูรณ์ ชื่อ "38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปีมหามงคลสมัยเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา, ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวทั้งในส่วนของสถานที่ ผลิตภัณฑ์ และผลงานของโครงการหลวง ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบยั่งยืน, ทั้งยังเป็นการเปิดเส้นทางให้กลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ และเป็นการกระจายรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ซึ่งจะวางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์, ร้านซีเอ็ด, ร้าน B2S และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

มจ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดตัวหนังสือ 38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง กล่าวว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานว่า โครงการหลวงได้เริ่มขึ้นเป็นกิจการที่เล็กๆ ซึ่งไม่เป็นโครงการแต่เป็นการไปเที่ยวมากกว่า คือไปเที่ยวตามหมู่บ้านต่างๆ ก็ได้เห็นว่าควรที่จะช่วยประชาชนในการอาชีพ จึงได้นำสิ่งของไปให้เขาเพื่อที่จะพัฒนาการอาชีพของชาวบ้าน ต่อมาก็ได้เพิ่มขึ้นมีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการได้เข้ามาช่วย และมีคนส่วนหนึ่งช่วยเพื่อที่จะให้เกิดการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ต่อมามีการร่วมมือของทางองค์กรต่างประเทศ ตลอดจนรัฐบาลต่างประเทศด้วย จึงขึ้นมาเป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการหลวง

ประธานมูลนิธิโครงการหลวงยังกล่าวอีกว่า บนดอยสูงของโครงการหลวงทุกแห่งนั้น มีพืชพันธุ์และผลิตผลต่างๆ มากมายที่หาไม่ได้ในเมืองไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้ชาวเขาได้นำมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น สำหรับโครงการหลวงทั้ง 38 แห่งนั้น หากมีโอกาสก็อยากให้ทุกท่านแวะไปเยี่ยมชมในทุกแห่งของโครงการฯ เพราะมีความสวยงามแตกต่างกันไป และที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดพื้นที่ทุกแห่งของโครงการหลวง และจะประทับอยู่ได้โดยใช้เวลาทั้งวัน ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถก็ทรงโปรดในการเก็บพืชผักผลไม้ โดยเฉพาะสตรอเบอรี

สำหรับเนื้อหาในหนังสือ "38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง" นั้น ภายในเล่มได้บรรจุเรื่องราวต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับโครงการหลวง 38 แห่ง โดยมีเนื้อหา และเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจในหนังสือ


แบ่งออกเป็นหลายหัวข้อ ที่น่าสนใจคือ

1) พระอัจฉริยะภาพการพัฒนาการเกษตร พื้นที่ดอยสูงโครงการหลวง ซึ่งจะเป็นบทความบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา ตลอดจนพัฒนาการของการพัฒนาโครงการหลวงในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจะเน้นให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพด้านการพัฒนายังประโยชน์ให้กับชุนชนท้องถิ่น ดังพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

2) บทความแนะ นำการท่องเที่ยวในโครงการหลวง 6 เส้นทางหลัก เป็นโครงการที่ประชาชนทั่วไปสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีเสน่ห์และความสวยงามแตกต่างกันออกไป และยังได้มีการจัด Themes เส้นทางท่องเที่ยวให้แตกต่างกัน เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism), การท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ (Alternative Tourism),การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ (Agro and Healthy Tourism) ฯลฯ

3) ข้อมูลการท่องเที่ยวโครงการหลวงทั้ง 38 โครงการ ให้ข้อมูลสำหรับท่องเที่ยวในแต่ละโครงการหลวง ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่จะสามารถเดินทางไปได้ พร้อมภาพประกอบ แผนที่ สถานที่รับประทานอาหาร ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ของทุกโครงการแบบเจาะลึก

4) เกร็ดข้อมูล หรือความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการหลวง เช่น ความรู้ที่น่าสนใจของโครงการหลวง, พระราชกรณียกิจ, การทำงานของโครงการหลวง, รวมถึงชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจบุคคลทั่วไปไม่เคยรับรู้มาก่อน มีจำนวน 84 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลสั้นๆ น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว

5) รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของโครงการหลวง และชุมชนท้องถิ่น ในหนังสือจะแนะนำสินค้าที่โดดเด่นในแต่ละเส้นทาง รวมถึงชุมชนใกล้เคียง หรือจุดจำหน่ายสินค้า และบริการของชุมชนที่น่าสนใจ ซึ่งจะบอกถึงแหล่งผลิต สถานที่จำหน่าย ทั้งในส่วนของสินค้าด้านการเกษตร งานฝีมือ หรือสินค้าชุมชน เพื่อแนะนำและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนกันอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หรือเป็นข้อมูลพื้นฐาน ทั้งในด้านเกษตรกรรม, ด้านวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ฯลฯ และที่สำคัญคือภาพประกอบในหนังสือมีความสวยงามแปลกตาน่าสะสม บางภาพอาจไม่เคยมีใครได้เคยเห็นมาก่อน โดยผู้ที่สนใจหนังสือ "38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง" สามารถสอบถามได้ที่ร้านนายอินทร์, ร้านซีเอ็ด และร้าน B2S ทุกสาขา หรือจะโทรศัพท์มาที่ 02-6906996 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!