นิตยสาร HI! ฉบับพิเศษ

นิตยสาร HI! ฉบับพิเศษ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 บริษัท ภัทร เอเชีย พับลิชชิ่ง จำกัด โดย คุณภัทรพล พึ่งบุญพระ บรรณาธิการบริหาร HI! Magazine ได้ร่วมกับ บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องสำอาง PIAS, บริษัท Chevrolet Sales (ปรเทศไทย) จำกัด, โรงแรม Intercontinentalและ บริษัท Major Cineplex Group จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำ นิตยสาร HI! ฉบับพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ "72 พรรษา มหาราชินี" และยังได้รับความร่วมมือจาก คุณปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ โรงแรม Arnoma และ กลุ่ม Felix Hotels and Resort ผู้ซึ่งได้สละเวลาและทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์ หนังสือ "สิรินวมินทร์บรมราชินีนาถ" โดย นิตยสาร HI! ฉบับพิเศษ และ หนังสือ "สิรินวมินทร์บรมราชินีนาถ" ทั้ง 2 เล่มนี้จะบรรจุอยู่ภายในกล่องผ้าไหมสีฟ้า พร้อมทั้งอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ประดับอยู่บนกล่องผ้าไหมอันทรงคุณค่า เนื้อหาภายใน นิตยสาร HI! ฉบับพิเศษ ประกอบด้วย บทสัมภาษณ์ 10 ท่านผู้หญิง และยังได้เรียนเชิญ 72 สตรี ผู้มีชื่เสียง ร่วมแต่งผ้าไทยถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในส่วนของ หนังสือ "สิรินวมินทร์บรมราชินีนาถ" ได้อัญเชิญพระราชดำรัส พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ โดยนำมารวบรวมจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกีรยติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!