ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อยู่ที่ถนนมรุพงษ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปีพ.ศ. 2337 โดยมีกรมหลวงรณเรศเป็นแม่กองก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูมารุกราน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็นที่ตั้งมั่นกองทัพในการปราบกบฎอั้งยี่ ซึ่งเป็นพ่อค้าฝิ่นเถื่อนชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมก์ชาวเมือง บริเวณหน้าป้อมจัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ชมทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง มีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามแพงเมือง

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 17.00

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook