วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วัดภุมรินทร์กุฎีทองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่กลอง ตรงปากคลองประชาชื่นฝั่งตะวันตก เขตตำบลสระหลวง อำเภออัมพวา สิ่งเชิดหน้าชูตาของวัดนี้คือ กุฎีทอง ซึ่งสร้างในสมัยต้นรัชกาลที่ ๑ โดยเศรษฐีตระกูลบางช้าง

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด