สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี มีความเจริญมาแต่ครั้งสมัยทวารวดี เดิมชื่อเมืองพันธุมบุรี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1420-1425 ซึ่งปัจจุบัน คือริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน บริเวณตำบลรั้วใหญ่ ต่อกับตำบลพิหารแดง แต่มา เมื่อสิ้นยุคพันธุมบุรี พระเจ้ากาแต (เชื้อสายไทยปนพม่า) ได้เสด็จเสวยราชย์ต่อ แล้วย้ายเมืองมาอยู่ ทางฝั่งขวาของแม่น่าจีน ทรงสร้างวัดสนามไชย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ แล้วชักชวนข้าราชการออกบวช 2,000 คน ชื่อของเมือง จึงเปลี่ยนมาเป็น สองพันบุรี ต่อมาพระเจ้าอู่ทอง ได้ย้ายที่ตั้งเมือง ไปอยู่ทางฝั่งใต้ (ทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน) แล้วเมืองนี้ จึงมีชื่อใหม่ว่า อู่ทอง จนกระทั่ง ถึงสมัยขุนหลวงพระงั่ว จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สุพรรณบุรี เป็นเมืองหน้าด่าน ที่สำคัญมาก ผ่านศึกสงคราม บอบช้ำมาตลอด

จนถึงยุครัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองสุพรรณบุรี ก็ได้รวมตัวกันขึ้นมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณ) ในปัจจุบันนี้

คำขวัญประจำจังหวัดสุพรรณบุรี คือ สุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

สุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 107 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสามชุก อำเภออู่ทอง อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ