เตาหล่อปืนใหญ่

เตาหล่อปืนใหญ่นายช่าง "ลิ่มโต๊ะเคี่ยม" เป็นผู้สร้างขึ้น ปืนใหญ่ที่หล่อสำเร็จคือ "พญาตานี" แต่ลิ่มโต๊ะเคี่ยมก็ต้องมาตายด้วยปืนใหญ่ที่ตัวเองสร้าง ขณะทำการทดลองยิง เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงยึดเมืองปัตตานีได้แล้วจึงนำปืนใหญ่พญาตานีกับกระบอกปืนใหญ่ที่ใหญ่ใกล้เคียงกันกลับกรุงเทพฯ ด้วยแต่กระบอกที่ใหญ่ใกล้เคียงกันนั้นหล่นหายกลางทางเสียก่อน จึงเหลือกลับมาเพียงพญาตานีกระบอกเดียวครับ