หิมะตกปกคุลมกำแพงเมืองจีน กลายเป็นภาพสุดมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยาก!

หิมะตกปกคุลมกำแพงเมืองจีน กลายเป็นภาพสุดมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยาก!

หลังจากที่อากาศหนาวเย็นเพิ่มทวีคูณขึ้นในประเทศจีนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2020 ไล่มาจนถึงตอนนี้ทำให้หลายๆ พื้นที่ของจีนมีหิมะตกลงมาอย่างหนาแน่น 

เช่นเดียวกับที่เมือง Hebei ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กำแพงเมืองจีนทอดผ่านนั้น ก็ได้มีหิมะตกลงมามากเช่นกัน จนตอนนี้กองหิมะได้ปกคลุมกำแพงเมืองจีนจำขาวโพลนไปหมด เกิดเป็นภาพสุดงามราวกับเทพนิยายเลย

ซึ่งในปีนี้ถือได้ว่าทวีปเอเชียของรานั้นมีอุณหภูมิที่หนาวลงเป็นอย่างมากในหลายๆ ประเทศ จนเกิดปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากมาให้ได้ชมเช่นทุกวันนี้