ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พาสปอร์ต (Passport) หรือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่รับรองสัญชาติของผู้ถือ และเป็นเอกสารแสดงตน (identity) ของผู้ถือซึ่งออกให้โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับใช้เดินทางระหว่างประเทศ ข้อมูลสำคัญที่ปรากฏบนหนังสือเดินทาง ได้แก่ ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ถือเข้าไปในประเทศอื่น และไม่ให้ความคุ้มครองหรือสิทธิอื่นๆ ขณะอยู่ต่างประเทศหากไม่มีข้อตกลงพิเศษ แต่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางในการเดินทางกลับประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง ความคุ้มครองจากข้อตกลงระหว่างประเทศ และสิทธิที่จะได้รับจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ออกหนังสือเดินทาง แต่จะไม่แสดงที่อยู่ในประเทศที่ออกหนังสือเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทาง

หากต้องการเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องทำพาสปอร์ต (Passport) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

  1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
  2. สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี
  3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน)

สำหรับผู้ที่จะต่ออายุพาสปอร์ตต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดินติดมาด้วย หรือหากสูญหายต้องนำใบแจ้งความมาแสดง

ขั้นตอนการยื่นขอทำพาสปอร์ต มีดังนี้

 1. รับบัตรคิว หรือ สามารถลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเพื่อความรวดเร็ว
 2. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้แสดง
 3. วัดส่วนสูง
 4. เก็บลายนิ้วมือ
 5. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
 6. ชำระค่าธรรมเนียม และ สามารถแจ้งได้ว่าจะรับพาสปอร์ตด้วยตนเอง (1-2 วันทำการ) หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (5-7 วันทำการ) 

ลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

ในปัจจุบันนี้สามารถลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.qpassport.in.th และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกใหม่
 2. กรอกข้อมูลบุคคล
 3. ไปยังอีเมล์เพื่อกดลิงค์ยืนยันการลงทะเบียน
 4. กดเข้าใช้ระบบจองคิวและกรอกอีเมล์และรหัสยืนยันตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ
 5. เริ่มใช้งานระบบจองคิวออนไลน์

สำหรับผู้ที่สนใจจะทำหรือต่ออายุพาสปอร์ต สามารถเช็ก สถานที่ทำพาสปอร์ตได้ที่ รวมสถานที่ทําพาสปอร์ต ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช็กก่อนไป ไม่เสียเวลา

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำพาสปอร์ต (Passport)

ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำพาสปอร์ตอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 (โอนเงินได้ และหากใช้บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม) 

พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 5 ปี

 • เล่มปกติ 1,000 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน จัดส่งหนังสือเดินทางได้ทางไปรษณี โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ)
 • เล่มด่วน 3,000 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน ก่อน 11.00 น. รับเล่มในวันเดียวกัน)

พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 10 ปี

 • เล่มปกติ 1,500 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน จัดส่งหนังสือเดินทางได้ทางไปรษณีย์ โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ)
 • เล่มด่วน 3,500 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน ก่อน 11.00 น. รับเล่มในวันเดียวกัน)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มพาสปอร์ต (Passport) แทน

 1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

ผู้ขอรับหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต (Passport) ที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง ณ ที่อยู่ตามที่ระบุสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ มิฉะนั้น หากไปรษณีย์ตีกลับ ท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าบริการไปรษณีย์ใหม่เพื่อจัดส่งอีกครั้ง

หมายเหตุ

 • ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใดๆ ซึ่งได้ชำระแล้ว
 • ไม่สามารถรับหนังสือเดินทางก่อนกำหนดที่ได้ระบุไว้ในใบรับเล่มได้
 • ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันที่ยื่นคำร้อง
 • กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์การทำลายหนังสือเดินทาง หากไม่ติดต่อหรือรับเล่มตามกำหนดภายใน 90 วัน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook