ยอดของภูเขาไฟฟูจิมีหิมะปกคลุมเป็นวันแรกของปีนี้

ยอดของภูเขาไฟฟูจิมีหิมะปกคลุมเป็นวันแรกของปีนี้

ยอดของภูเขาไฟฟูจิมีหิมะปกคลุมเป็นวันแรกของปีนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่โคฟุ จังหวัดยามานาชิ ได้ประกาศว่าบนยอดสูงสุดของภูเขาไฟฟูจิมีหิมะปกคลุมเป็นครั้งแรกของปีแล้ว ซึ่งในวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 10 นาฬิกาบนยอดภูเขาไฟฟูจิวัดอุณหภูมิได้ −3.3 องศา 

frist-snow-fuji
frist-snow-fuji1

โดยการเกิดหิมะปกคลุมครั้งแรกของปีที่ภูเขาไฟฟูจินี้เร็วกว่าปีที่แล้ว 3 วัน แต่เฉลี่ยแล้วช้ากว่าปีที่ผ่านๆ มา

อากาศปีนี้จะหนาวเร็วหรือช้ากว่าทุกปี จะหนาวกว่าทุกปีหรือไม่ ต้องคอยติดตามพยากรณ์อากาศของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับ

frist-snow-fuji2

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook