ร.ฟ.ท.ขานรับครม.ต่ออายุขึ้นรถไฟฟรี

ร.ฟ.ท.ขานรับครม.ต่ออายุขึ้นรถไฟฟรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติต่ออายุมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน ออกไปอีก 2 เดือน โดยให้สิ้นสุดในเดือน ก.พ.2554 ว่ามาตรการดังกล่าว เป็นการดูแลคนส่วนใหญ่ และเป็นนโยบายรัฐบาล โดย การรถไฟฯ พร้อมดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล และยืนยันว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของการรถไฟฯ แต่อย่างใด เพราะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป โดยยอดชดเชย 6 เดือนแรก ประมาณ 500 ล้านบาท และเพิ่มเป็นกว่า 900 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี หรือ เฉลี่ยตั้งเป้า 80-100 ล้านบาทต่อเดือน โดย เดือน ธ.ค. และ ม.ค. ตั้งเป้าเงินชดเชยรายได้ 110-120 ล้านบาท ซึ่งในช่วงปลายเดือนจะประเมินอีกครั้งว่า เป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยจะต้องนำส่งประมาณการเงินชดเชยเสนอรัฐ ล่วงหน้า 1 เดือน

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว เป็นนโยบายตามแผนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของรัฐบาล ที่ นายกรัฐมนตรี จะนำเสนอในวันที่ 9 ม.ค. 2554 โดยจะใช้งบประมาณ 3,085 ล้านบาท แบ่งเป็นงบฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. 2,226 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. 261 ล้านบาท องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. 420 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. 177 ล้านบาท