กรณ์เล็งกำหนดงบเตือนภัยธรรมชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานสัมมนา แนวทางการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติ ที่จัดขึ้นโดยธนาคารโลก และสำนักงานสหประชาชาติ โดยระบุว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน
หลักการศึกษา และวิธีการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เพราะปัญหาอุทกภัย และวาตภัย ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ประเทศต้องศูนย์เสียงบประมาณจำนวนมาก ในการฟื้นฟูความเสียหาย

ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดวิธีในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ที่ไม่อาจควบคุมได้ โดยจะกำหนดงบประมาณ เพื่อใช้ในการและประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงบประมาณ ที่ใช้ในการประกันความเสียหาย ให้กับพืชผลทางการเกษตรในปีหน้านั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป