พณ.จ่อ ชงครม.ทบทวนข้อตกลง เจเทปา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้รับโอนภารกิจกำกับดูแล การขับเคลื่อนความตกลงการเป็นหุ้นส่วน เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (เจเทปา) มาจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ซึ่ง
งานแรกที่จะดำเนินการ คือ ทบทวนข้อตกลงเจเทปา หลังการเปิดเสรีมาแล้ว 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุในข้อตกลง ให้ทั้ง 2 ประเทศทบทวนข้อตกลง และเจรจาเปิดเสรีเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 ทั้ง สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการค้าสินค้า การค้าบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคล การลงทุน รวมถึงโครงการความร่วมมือต่างๆ "ประเด็นที่คาดว่า ญี่ปุ่นจะผลักดันให้เปิดเสรีเพิ่มเติม คือ การยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์ ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 3,000 ซีซี ที่ญี่ปุ่นผลักดันมาโดยตลอด ส่วนไทย จะผลักดันให้ญี่ปุ่นเพิ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ในโครงการต่างๆ ที่ได้ ผูกพันไว้ เพราะยังไม่มีความคืบหน้า

สำหรับการเปิดเสรีเพิ่ม และการทบทวนข้อตกลงนั้น ได้ยึดหลักมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 ทั้งการทำประชาพิจารณ์ และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เตรียมนำเสนอกรอบต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาต่อไป คาด การเจรจา น่าจะเริ่มไตรมาสแรกของปี 2554