สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ออมสินขึ้นดบ.เงินฝากร้อยละ0.25-0.80

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เฉลี่ยร้อยละ 0.25-0.80 สำหรับผู้ฝากทั่วไปและนิติบุคคล โดยให้มีผลตั้งแต่ 9 ธ.ค.เป็นต้นไปทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ปรับขึ้น จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.50 เงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับขึ้นจากร้อยละ 1.45 เป็นร้อยละ 1.75 ฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2.55 พร้อมทั้งกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน ที่ร้อยละ 2.35 เงินฝากประจำ 36 เดือน ร้อยละ 2.75 แต่
ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับเดิม โดย MLR อยู่ที่ร้อยละ 6 ส่วน MOR อยู่ที่ร้อยละ 6.25

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง