สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ก.อุตฯชงครม.เพิ่มราคาอ้อย105บ.พรุ่งนี้

ก.อุตฯชงครม.เพิ่มราคาอ้อย105บ.พรุ่งนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้เตรียมเสนอหลักการแนวทางการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้ โดยการปรับเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2553/2554 เพิ่มขึ้น 105 บาท/ตัน จาก 945 บาท/ตัน เป็น 1,050 บาท/ตัน ในระดับค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในประวัติการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับรายได้ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย จาก โดยการเสนอ ครม. ดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่เห็นชอบให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พิจารณาสนับสนุนแนวทางการช่วยเหลือชาวไร่ ตามนโยบายรัฐบาล โดยจ่ายตรงกับชาวไร่อ้อยในทุกตัน อ้อยที่ส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลทราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง