พณ.เพิ่มเวลาสายด่วนร้องเรียนราคาสินค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการปรับปรุง การให้บริการสายด่วน 1569ของกรมการค้าภายใน โดยนอกจากจะเปิดการรับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า
การติดป้ายแสดงราคา และการจำหน่ายสินค้าเกินราคาแล้ว

หลังจากนี้ จะมีการเพิ่มช่องทาง ในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร โดยให้บริการรับฟัง เกณฑ์กลางอ้างอิงสินค้าเกษตร การรับฟังรายชื่อโรงสี ที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล และการรับฟังราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ในแต่ละจังหวัดด้วย เพื่อให้เกษตรกร ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยจะเปิดให้บริการทั้ง 7 วัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 20.00 น. จากนั้น จะเปิดเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ และวันเสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ซึ่งเชื่อว่า จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และเกษตรกรมากยิ่งขึ้น