โอลิมปิก 2020

เศรษฐกิจจีน-อินเดียเด่นยูโอบีสบช่องลงทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี เปิดเผยว่า ปี 2554 บริษัทจะเน้นการออกกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ (FIF) โดยล่าสุด ยูโอบี ได้ทำการเปิดตัวกองทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ "กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ทไชน่า อินเดีย (UOBSCI)"

โดยจะลงทุนในหุ้นของประเทศจีน และอินเดีย หลังจากเล็งเห็นโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการกระจายการลงทุนไปยัง 2 ประเทศ ที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาว ให้แก่นักลงทุนผ่านการลงทุนเพียงกองทุนเดียว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง