กรุงไทยนำร่องบริการเครดิตบูโรผ่านมือถือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่ ธนาคารได้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของธนาคาร ในการขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่านเครื่องเอทีเอ็ม โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล หรือ แบบฟอร์มคำขอ และผ่านสาขา เพื่อให้บริการกับลูกค้าทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า มีผู้สนใจขอใช้บริการจำนวนมาก

สำหรับในปีนี้ ธนาคาร ได้เพิ่มช่องทางในการขอข้อมูลเครดิตบูโร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบประวัติทางการเงินด้วยตนเอง โดยเป็นธนาคารแห่งแรก ที่ให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนให้บริการขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการในการเข้าถึงการตรวจสอบประวัติทางการเงิน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ดร.อนุชิต กล่าวอีกว่า ธนาคารจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ในการรับคำขอและรับชำระค่าตรวจสอบ โดยลูกค้าที่ต้องการขอข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงมีบัตรเอทีเอ็ม หรือ บัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทย ก็สามารถทำรายการง่าย ๆ โดยเข้าไปที่ m.ktb.co.th เลือก "ตรวจสอบข้อมูลเครดิต" ระบุข้อมูลตามที่กำหนด ได้แก่ หมายเลขบัตรและรหัสบัตรเอทีเอ็ม เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีที่ผูกกับบัตรเอทีเอ็ม และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะทำการตรวจสอบข้อมูล พร้อมจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 5 วันทำการ

ทั้งนี้ การตรวจสอบประวัติทางการเงินของตนเอง ทั้งประวัติการขอสินเชื่อและการชำระเงิน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาสิทธิ ในฐานะเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะกรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อ และหากมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด สามารถขอให้ธนาคารเจ้าของบัญชีแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้