คมนาคมผ่อนเงื่อนไขรถตู้โดยสารต่างจังหวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร ได้ปรับคุณสมบัติรถตู้โดยสารต่างจังหวัด โดยยกเว้นให้ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์เอ็นจีวี จากเดิมที่กำหนดให้ ต้องใช้เครื่องยนต์เอ็นจีวี เท่านั้น และไม่กำหนดความสูงของหลังคารถ ว่าจะต้องเป็นหลังคาสูงเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ ในการซื้อรถตู้ มาให้บริการ หลังจากพบว่า มีบริษัทผู้ผลิตรถตู้ที่เข้าเงื่อนไขเดิม เพียงรายเดียวเท่านั้น

โดยจะเสนอผลการพิจารณาคุณสมบัติรถตู้โดยสาร ให้กรมการขนส่งทางบก ก่อนเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อกำหนดเป็นระเบียบบังคับใช้ต่อไป และจะพิจารณาเส้นทางเดินรถ รวมทั้งผลตอบแทนที่ต้องจ่ายให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ด้วย โดยยืนยันว่า การปรับ
คุณสมบัติรถตู้ จะไม่มีผลด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร เพราะยังคงใช้เกณฑ์เดิมของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งต้องตรวจสภาพรถเป็นประจำทุกปี

โดยปัจจุบัน ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารต่างจังหวัด มีประมาณ 3,700 ราย จดทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะทยอยจดทะเบียน เข้าระบบทั้งหมด ภายในสิ้นเดือนนี้