ตระกูลเซ็นทรัล ฮุบ คาร์ฟูร์ในไทย!!

ตระกูลเซ็นทรัล ฮุบ คาร์ฟูร์ในไทย!!
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

15พ.ย. เวลาประมาณ 15.00 น. คาร์ฟูร์ ได้ออกเอกสารข่าว ประกาศพิธีลงนามในสัญญากับ บิ๊กซี ซึ่งอยู่ในเครือคาสิโนกรุ๊ป สำหรับการขายธุรกิจ คาร์ฟูร์ในประเทศไทย ด้วยมูลค่า 868 ล้านยูโร ( คิดเป็นเงินไทย35,588ล้านบาท)

คาร์ฟูร์ เข้ามาประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1996 ปัจจุบันมีสาขา 42 แห่งจัดเป็นกลุ่มผู้ค้าอาหารประเภทโมเดิร์นเทรด ซึ่งเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ส่วนบิ๊กซี ธุรกิจค้าปลีกในเครือคาสิโนกรุ๊ป จัดเป็นธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 2 ของประเทศไทย

การประกาศขายกิจการคาร์ฟูร์ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์คาร์ฟูร์ ที่จะมุ่งมั่นในตลาดที่สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำ โดยที่ผ่านมา การตลาดในประเทศไทยไม่เอื้ออำนวยให้คาร์ฟูร์ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำ และยังไม่เห็นสัญญาณอย่างชัดเจน แม้จะเป็นช่วงระยะเวลากลาง หรือในระยะยาว

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นสูงสุดในบิ๊กซี 5 อันดับแรก 

1. กลุ่มคาสิโน

2. กลุ่มจิราธิวัฒน์ 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

4.The Bank of Ne

w York (Nominees) Limited

5. MRS. ARUNEE CHAN