ครม.ศก.อนุมัติช่วยสวนยางขั้นต่ำ6,700บ.

ครม.ศก.อนุมัติช่วยสวนยางขั้นต่ำ6,700บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุม ครม. เศรษฐกิจ ในวันนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการช่วยเหลือและเกษตรกร ชาวสวนยาง ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ร้อยละ 55 ของต้นทุน หรือ 6,007 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ หากเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ กสย. ก็จะได้เงินเพิ่มอีก 11,000 บาทต่อไร่ ในการปลูกยางต้นใหม่ โดยจะต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ อาทิ การไม่ปลูกในพื้นที่ท้องนา หรือ ป่าสงวน ซึ่งจะต้องเสนอให้ ครม. รับทราบในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการอนุมัติให้ กระทรวงแรงงาน ไปทำการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ ให้กับ ผู้ประสบภัย จำนวน 1.7 แสนราย โดยให้ ผันงบจากกระทรวงของส่วนอื่น ๆ มาดำเนินการจำนวน 406 ล้านบาท

พร้อมกันนั้น ครม.เศรษฐกิจ ต้องการให้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยต้องการให้มีการกำหนดรายละเอียดให้ชัด และมีกลไกการตรวจสอบ

นอกจากนี้ นายธราดล เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจ ได้รับทราบข้อเสนอมาตรการการช่วยเหลือผู้ส่งออก หลังวิกฤตการณ์แข็งค่าของเงินบาทของกระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรม ในการให้ ชำระค่าระวางเรือ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และลดค่าธรรมเนียมศุลกากร ในการส่งออกทดแทนกับส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังรับทราบรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะนี้ ยังมีผู้ประสบอุทกภัย เหลืออยู่ 20 จังหวัด ประชาชน ได้รับผลกระทบล่าสุด ตามมา 13.4 ล้านราย ส่วนเงินช่วยเหลือ 5,000 นั้น ขณะนี้
ได้ให้ไปแล้วประมาณ 20,000 ครัวเรือน และคาดว่า สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะทยอยจ่ายไปอีกประมาณ 3-4 แสนครัวเรือน นอกจากนี้ ยังให้ทุกหน่วยงาน ผันงบเหลื่อมปี 2552 และ ปี 2553 มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย