บอร์ดบินไทยนัดถกแผนไทเกอร์แอร์ฯ 19 พ.ย.

บอร์ดบินไทยนัดถกแผนไทเกอร์แอร์ฯ 19 พ.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บอร์ดบินไทย เลื่อนนำแผนตั้งสายการบินไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส เข้าที่ประชุมบอร์ดครั้งหน้า ย้ำต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าของการจัดตั้งสายการบินไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุม เนื่องจากการประชุมมีวาระสำคัญจำนวนมาก บอร์ดจึงมีมตินำวาระดังกล่าว พิจารณาเป็นวาระพิเศษ ในวันที่ 19 พ.ย. นี้ ประกอบกับการพิจารณาวาระดังกล่าว ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนดำเนินการ โดยจะให้เวลาคณะกรรมการบริษัททุกคน ไปพิจารณาถึงผลการเจรจาล่าสุด ของการบินไทยกับไทเกอร์ฯ และไม่ต้องการให้นำกรณีการเปิดบริการ ในเดือนมีนาคม 2554 มาเป็นประเด็นกดดัน ให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยการดำเนินการ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์กับการบินไทยสูงสุด

ทั้งนี้ การบินไทย จะพิจารณาโครงสร้างของบริษัทร่วมทุน โดยการบินไทยยังต้องมีสิทธิ์ มีเสียง บริหารจัดการ ขณะเดียวกัน ต้อง พิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องไม่สูงเกินความจำเป็น เนื่องจากการบินไทย ถือหุ้นจำนวนมาก ขณะที่กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของการบินไทย ทำให้บริษัทใหม่ มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย