CPF ชี้แนวโน้มราคากุ้งเพิ่มร้อยละ10-15

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัย ที่เกิดขึ้นทำให้ฟาร์มกุ้ง ได้รับความเสียหายในบางส่วน โดยเฉพาะฟาร์ม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง แต่ความเสียหายที่ เกิดขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นฤดูหนาวเกษตรกร จะเลี้ยงกุ้งจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ทำให้ปริมาณผลผลิตกุ้งไทย ในไตรมาส 4 ลดลงร้อยละ 20-30 และคาดว่า ราคาขายในประเทศจะค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือน ธ.ค.เป็นต้นไป และมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10-15 จนถึงไตรมาสแรกปีหน้า ในขณะที่ราคากุ้งแปรรูป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 30-40


สำหรับราคากุ้ง ที่ปรับเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากผลผลิตกุ้งทั่วโลกลดลง ประเทศคู่ค้าไม่สามารถสั่งซื้อกุ้ง จากผู้ผลิตกุ้งในประเทศอื่นๆ ได้ เนื่องจากผู้ผลิตกุ้งที่สำคัญ อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม เม็กซิโก ต่างประสบปัญหาด้านโรคระบาด ทำให้ผลผลิตเสียหาย ขณะที่เวียดนาม และจีน ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ หลายประเทศ ส่วนใหญ่จึงหันมานำเข้ากุ้งจากไทย