ICBCT เล็งถอนหุ้นออกจาก ตลท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเฉิน โหย่ง บิน ประธาน ธนาคารไอซีบีซีที (ไทย) (ICBCT) เปิดเผยว่า ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทย หลังจากธนาคารไอซีบีซีที (ประเทศจีน) เข้าไปถือหุ้นสูงถึงร้อยละ 97 คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 4 นี้ โดยธนาคารยังคงเป้าหมายเป็นธนาคารท้องถิ่น ที่สร้างมูลค่า และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในไทยแห่งหนึ่ง ด้วยบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ตั้งเป้าสินทรัพย์เติบโต ร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งจะนำเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอีกครั้ง ในเดือนหน้า นอกจากนี้ จะนำเสนอบริการทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สำหรับลูกค้ารายย่อยมากขึ้น จากเดิม ที่เน้นลูกค้ารายใหญ่เป็นหลัก

ขณะเดียวกัน ธนาคารจะพิจารณาปล่อยกู้เป็นเงินสกุลหยวน เพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ให้กับคนจีนและคนไทย สามารถฝากถอนเงินเป็นหยวนได้ โดยจะนำจุดแข็ง ด้านความแข็งแกร่งมาใช้วางแผนการดำเนินงานในไทย โดยปัจจุบันสาขาของธนาคารในจีน มีลูกค้าทั่วไปใช้บริการ 200 ล้านคน และรัฐวิสาหกิจ 40 ล้านราย