ครม.ศก.ห่วงเฟดออกมาตรการรอบ2กระทบค่าบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ มีความกังวลถึงมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐ ที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ซึ่งหากอัดฉีดเม็ดเงินประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก็ยังพอรับมือได้ แต่หากมากกว่านั้น อาจมีผลต่อค่าเงินของไทย ซึ่งทาง
กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. จะต้องมีแผนรับมือ

อย่างไรก็ตาม 5 มาตรการที่ออกมาเพื่อสกัดเงินไหลเข้า ทำให้การซื้อขายพันธบัตรลดลงร้อยละ 70 สัดส่วนการถือครองพันธบัตร ยังอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามาตรการดังกล่าว สอดคล้องกับการสกัดเงินเพื่อดูแลค่าบาท ทั้งนี้ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ ยังถือว่ามีน้อยมีเพียง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งภาคเอกชนยังคงมาตรการส่งเสริมนักลงทุนของไทย ไปลงทุนต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น การยกเว้นภาษี โดยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เตรียมตั้งที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม