ธปท.โยกอัจนา กลับรองผู้ว่าการสายการเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ประกาศแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 3 คน ตามมติคณะกรรมการ (บอร์ด) ธปท. โดยให้ นางอัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการด้านบริหาร เปลี่ยนไปเป็น รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน เพื่อดูแลเสถียรภาพเงินเฟ้อ และดูแลอัตราแลกเปลี่ยน แทน นายบัณฑิต นิจถาวร ที่ลาออกไปตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา และแต่งตั้ง นางสุชาดา กิระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ขึ้นเป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหารแทน นางอัจนา ซึ่งจะไปดูแลงานในระบบชำระเงินและปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมบริหารทางการเงินให้เหมาะสม อีกทั้ง ยังแต่งตั้ง นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายการเงิน ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงินแทนนางสุชาดา

ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. ทั้งหมด ให้มีผลเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป