รมว.อุตฯจี้BOIดูช่วยผู้ค้ากระทบน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ จะมีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยโดยอาจจะให้บีโอไอ ออกมาตรการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการ อาทิ การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร ที่จะใช้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่เสียหาย

อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ บีโอไอ สำรวจข้อมูลว่า มีผู้ประกอบการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผ่านบีโอไอ ที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้นกี่ราย และมีความเสียหายมากน้อยเพียงใด จะได้หาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสม

ด้าน นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. กล่าวว่า ทาง กนอ.ได้สำรวจผู้ประกอบการ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแล้วพบว่า มีนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายสูงสุด โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ที่มีรายงานตัวเลขความเสียหายทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท