กกต.ยกคำร้อง เรืองไกร ยื่นสอบนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงว่า ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา ที่ขอให้ กกต.ตรวจสอบกรณีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี กระทำการต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 (1) ที่มิให้ ส.ส. และ ส.ว. ใช้สถานะเข้าไปก้าวก่ายและแทรกแซง เพื่อประโยชน์ ของตนเองและผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่อนุมัติ ให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ประเภทที่ 1 วงเงินลงทุน 1,063,643 ล้านบาท โดยการนำเอาเงินจากกิจการลงทุนของบริษัท ปตท. ไปอนุมัติด้วย เนื่องจากเชื่อว่า อาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ประกอบ มาตรา 266 ที่ระบุห้ามไม่ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เข้าไปใช้อำนาจ อันมีลักษณะก้าวก่าย หรือแทรกแซง การดำเนินการในหน้าที่ของพนักงาน และลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการที่รัฐถือหุ้น อาจส่งผลให้ความเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี สิ้นสุดลง

อย่างไรก็ตาม นายภุชงค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กกต. ได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนและได้เชิญนายเรืองไกรมาให้การ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่ากกต. ไม่มีอำนาจพิจารณาตามมาตรา 180 (1) และ 182 (2) เนื่องจาก เป็นเรื่องของการใช้อำนาจรัฐมนตรีอีกทั้งคณะรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นรายบุคคลตามคำร้องดังนั้น กกต. เสียงข้างมาก จึงมีมติควรเห็นยกคำร้อง