'โสภณ'วอนเลิกกล่าวหาเมล์NGVไม่โปร่งใส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คัน ที่มีการตั้งประเด็นว่า ไม่มีความโปร่งใสนั้น เรื่องนี้ควรยุติได้แล้ว เนื่องจาก ครม.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ร่างจัดซื้อจัดจ้าง หรือ TOR และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอทั้ง 6 ข้อแล้ว ดังนั้น ประเด็นของโครงการนี้ คือ การโยงไปเรื่องของการเมืองเรื่องทุจริต ซึ่งยืนยันว่าโครงการไม่มีความเสี่ยงใดๆ เพราะเอกชนเป็นผู้ลงทุน ไม่ใช่ภาครัฐได้มีการเบิกจ่ายเม็ดเงินงบประมาณใดๆ ดังนั้น ขอให้นำเอาเนื้อหารายละเอียดของโครงการมาพูดจะดีกว่า และเสียความรู้สึกที่ตั้งประเด็นการนำโครงการมาต่อรองเรื่อง ของการพิจารณางบประมาณ ซึ่งยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนทำโครงการนี้อย่างเต็มที่และหากล้มเหลวก็เหมือนเป็นตราบาปในชีวิตและการยืดเวลาให้ช้าออกไปก็ยิ่งเสียประโยชน์ และหากมีการหารือของคณะกรรมการที่มี นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ นั้นก็ไปให้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ส่วนจะเสนอเข้า ครม.อีกหรือไม่ เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะดำเนินการ