หอการค้าเผยปชช.ส่วนใหญ่เชื่อศก.ดีขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดี ม.หอการค้าไทย เปิดเผย ผลสำรวจทัศนคติภาคประชาชน ต่อภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน พบว่า ประชาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.2 เห็นว่า เศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้น ร้อยละ 44.8 คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศในปีนี้ จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.01-6 ร้อยละ 37.2 คาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 4.01-5 และคาดว่า สิ่งที่จะได้รับจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น คือการใช้จ่ายที่คล่องตัวขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเงินเดือนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ จากการสำรวจยังพบว่า สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ คือ การดูแลควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ให้สอดคล้องกับรายได้ของประชาชนทั่วไป การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพิ่มฐานเงินเดือนของผู้มีรายได้น้อย และ
แก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท รวมทั้ง ลดภาษีของบุคคลที่มีรายได้น้อย