ทีพีไอโพลีนทวงขอซื้อหุ้นคืนจากสังกัดคลัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิลปิน บูรณศิลปิน รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงการคลัง ควรรีบดำเนินการให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เข้าไปซื้อหุ้นคืนจาก บมจ. ปตท. (PTT), กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนวายุภักษ์ 1 และ ธนาคารออมสิน ในราคา 3.30 บาท/หุ้น หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลชัดเจนแล้วว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีความผิดกรณีที่ให้กระทรวงการคลัง เข้าบริหารแผนฟื้นฟูฯ TPI เพราะหากปล่อยไว้ ผู้ได้รับประโยชน์โดยมิชอบอย่าง ปตท. อาจควบรวมกิจการ TPI หรือ IRPC เข้ากับ PTTAR ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ปตท. โดยมีเจตนาซ่อนเร้น ต้องการสร้างความยุ่งยากให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ในการทวงคืน TPI ได้

พร้อมระบุว่า รัฐบาลจะต้องมีความชอบธรรม ที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ทีพีไอ อย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของ ป.ป.ช. ที่จะส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด และศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิจารณาต่อไป