คลังเผยยอดหนี้คงค้างพค.4.14ล้านล้านบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง เผย ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทย ณ สิ้นเดือน พ.ค. 53 อยู่ที่ 4.14 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.59 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) โดยยอดหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน เม.ย. 53 อยู่ที่ 4.11 ล้านล้านบาท หรือ ร้อยละ 42.23 ของ จีดีพี