จี้ผู้รับเหมาเร่งปรับปรุงสนามบินปาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานปาย จ.แม่ฮ่องสอน ขณะนี้มีปัญหางานก่อสร้างล่าช้า โดยงานขยายทางวิ่ง หรือรันเวย์ เป็น 900 เมตร จากเดิม 700 เมตร ล่าช้าประมาณร้อยละ 33 ส่วนงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ยังไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ โดยแผนงานเดิม จะใช้เวลาก่อสร้าง 210 วัน และจะแล้วเสร็จในวันที่ 28 ก.ค.นี้ โดยงานล่าช้า เนื่องจาก ชาวบ้านในพื้นที่คัดค้าน การตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่การก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร จึงต้องย้ายที่สร้างอาคาร และปรับแบบก่อสร้างใหม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เจรจากับผู้รับเหมาก่อสร้างให้เร่งรัดการก่อสร้างเร็วขึ้นอีก โดยให้แล้วเสร็จในช่วงเดือน ต.ค.นี้ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวปาย ในช่วงไฮซีซั่น เชื่อว่าผู้รับเหมาจะให้ความร่วมมือ สามารถเร่งรัดการก่อสร้างได้ตามเป้าหมายที่วางไว้