คสรท.ยันขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีก 10 บ.

คสรท.ยันขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีก 10 บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่าในช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจะเชิญหน่วยงาน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลอัตราค่าจ้างหารือร่วมกันถึงทิศทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างลูกจ้างเอกชนกับข้าราชการ ภายหลังจาก ครม.มีมติขึ้นเงินเดือนข้าราชการ อีกร้อยละ 5


นางวิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า คสรท.ยังคงยืนยันที่จะขอขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีก 10 บาทต่อวัน โดยที่ประชุมจะหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลอ้างอิงความจำเป็น ในการขอขึ้นค่าจ้าง อีก 10 บาท ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการสำรวจข้อมูลค่าครองชีพเบื้องต้น พบว่า ประชาชนต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันจึงจะสอดคล้องกับรายจ่าย โดยปัจจุบันอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในเขต กทม.อยู่ที่ 205 บาทต่อวัน ส่วนปริมณฑลและต่างจังหวัดจะอยู่ในอัตราที่แตกต่างกันไป