ปตท. ชี้ต่อพรก.ฉุกเฉินไม่กระทบธุรกิจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่รัฐบาลต่ออายุการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 3 เดือน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เนื่องจากเป็นแผนการลงทุนระยะยาว ส่วนทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการปรับขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนั้น เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหนี้ของ ปตท. เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ส่วนการกู้เงินเพื่อลงทุนในอนาคตอาจมีผลกระทบบ้าง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา ปตท.และบริษัทในเครือ ได้มีหนี้ที่เกิดจากการกู้เงินและหุ้นกู้ประมาณ 100,000 - 200,000 ล้านบาท