ครม.เห็นชอบรัฐรับภาระใช้หนี้แทนรฟม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล การประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมเห็นชอบหลักการขยายเวลา ให้รัฐบาลรับภาระชำระหนี้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยให้รัฐบาลรับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นรายปีต่อไป อีก 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2559 พร้อมกับให้ รฟม. ถือเป็นหลักการว่า การชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการเพิ่มทุนของรัฐบาล ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และอนุมัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีเป้าหมายกว่า 800,000 ไร่