คค.ชวนประกวดผลงานแก้ปัญหาความปลอดภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน มีการจัดประกวดผลงานแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนที่ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเห็นถึงความปลอดภัย โดยโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งประสบความสำเร็จ และในปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัย จึงได้ขยายเงินรางวัลเพิ่มมากขึ้นแก่ทุกปีรวม 830,000 บาท นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อม รวมทั้งศึกษาดูงานที่ชุมชน ปทุมวิลเลจ ที่เป็น 1 ใน 2 ชุมชน ที่รับรางวัลพิเศษ เป็นรางวัลเกียรติยศ สำหรับคนในท้องถิ่น ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากสภาวิศวกรในปีที่ผ่านมา