IMFแนะรัสเซียปล่อยเงินรูเบิลแข็งค่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ซึ่งแนะนำให้ รัสเซีย ปล่อยค่าเงิน รูเบิล ให้แข็งค่าขึ้น เพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อ และควรเริ่มทยอยยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรายจ่ายภาครัฐ เนื่องจากเกรงว่า การใช้นโยบายควบคุมค่าเงินรูเบิลไม่ให้แข็งค่าขึ้น อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อของรัสเซียกลับสู่ระดับร้อยละ 10 อีกครั้ง ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียคาดว่า อัตราเงินเฟ้อในปีนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ 5-7

ขณะเดียวกัน ไอเอ็มเอฟ ระบุว่า การคงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัสเซีย จะทำให้การปฏิรูปการคลังของรัฐบาล ดำเนินไปอย่างล่าช้า และรัสเซียสามารถที่จะประหยัดรายจ่ายภาครัฐได้ด้วยการยกเลิกนโยบายสวัสดิการด้านสังคมและสาธารณสุข