SCB จ่อขึ้นดอกเบี้ย ตาม กนง.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผย ถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ว่า ธนาคารมีแผนปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หากคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน หรือ กนง. ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งหน้า หลังจากก่อนหน้านี้ที่ประชุม กนง.ระบุว่า พร้อมพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ดอกเบี้ยอาร์/พี) ในการประชุมครั้งต่อไป หากการเมืองไทยและวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปคลี่คลายลง โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 1.25