สอท.คาดวีกนี้สรุป18ประเภทกิจการมาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะ คณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ไขปัญหามาบตาพุด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ภายในสัปดาห์นี้ คณะอนุกรรมการ จะรวบรวมข้อมูล และสรุปเป็นเอกสาร เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี โดยได้แยกหมวดหมู่ธุรกิจใหม่ออกเป็น 18 ประเภท เหลือแค่เพียงขั้นตอนสุดท้ายในการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเท่านั้น ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และนำเสนอนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่า กรอ. จะประชุมร่วมกันกรณีมาบตาพุดเป็นรอบสุดท้ายในวันจันทร์ 21 มิ.ย.นี้ หลังจากเพิ่งประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับ หลายโครงการที่ทำเสร็จแล้วจะทยอยเสนอไปให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ใน 1-2 สัปดาห์ พิจารณาว่าผ่านเงื่อนไขและหลักเกณฑ์หรือไม่ เมื่อผ่านความเห็นชอบหมดแล้ว ภายใน 60 วันต้องส่งเรื่องให้องค์กรอิสระให้ความเห็นในกรอบเวลา 60 วัน อีก 4-5 เดือนน่าจะได้รับใบอนุญาตออกมา คาดว่าปลายปีนี้จะทยอยปลดล็อกต้นปีน่าจะได้เกือบหมด