ประดิษฐ์รับแก้ปัญหาโควตาสลากให้คนพิการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นตัวแทนเจรจากับกลุ่มคนพิการ ซึ่งรวมตัวชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดสรรสลากโควตาพิเศษ ให้กับคนพิการรายย่อยทั่วประเทศ นอกจากการจัดสรรให้กับสมาคม 74 สมาคม ซึ่งเห็นว่าไม่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง โดยนายประดิษฐ์ ได้รับฝากที่จะมีการกระจายโควตาอย่างเหมาะสมมาทั่วถึง โดยให้ทางสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นผู้ดูแล และจะต้องมีการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ โดยยืนยันโควตาสลากพิเศษของคนพิการ จะต้องมีการกระจายไปทั่วประเทศ

ทางด้าน นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ แกนนำกลุ่มสภาคนพิการทั่วประเทศ กล่าวว่า หากรัฐบาลยังไม่สามารถรับปากจะมีการกระจายโควตาให้กับคนพิการ ในสัดส่วนใด จะปักหลักชุมนุม เพื่อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป