พณ.เล็งเปิดไถ่ถอนข้าวในยุ้งฉาง6.7แสนตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ว่าในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ จะครบกำหนดการไถ่ถอนข้าวหอมมะลิของเกษตรกร ที่ได้มีการรับฝากไว้ในยุ้งฉางของเกษตรกร ซึ่งยังมีเหลืออยู่ 6.7 แสนตัน หากราคาข้าวในตลาดสูงกว่า ราคาที่รับฝาก เกษตรกรสามารถไถ่ถอน เพื่อรับส่วนต่างราคาได้ แต่หากราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าราคาที่รับฝาก เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเข้ามาไถ่ถอน โดยปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนปกติ และจะไม่มีส่วนในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามข้าวหอมมะลิ ที่อยู่ในยุ้งฉางของเกษตรกร มีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 9 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด