นายกเผยที่เวียดนามไทยจะก้าวหน้าอย่างเร็ว

นายกเผยที่เวียดนามไทยจะก้าวหน้าอย่างเร็ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศต่อที่ประชุม World Economic Forum on East Asia ครั้งที่ 19 ที่ประเทศเวียดนามว่า ประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หลังจากหยุดชะงักมาระยะหนึ่งจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรงในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา และตนจะเปิดโอกาศให้การเลือกตั้งขึ้นเร็วกว่ากำหนด แต่การเลือกตั้งจะต้องมีประโยชน์เพื่อการประนีประนอม

นอกจากนี้ นายกฯอภิสิทธิ์ ยังเรียกร้องให้ทุกคน ร่วมถึงผู้ประท้วงเสื้อแดง ในความพยายามก้าวสู้ความปรองดองของชาติ และยังคงหนักแน่นในการเรียกคืนสติของผู้ประท้วง ต่อความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และกล่าวว่า "ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏหมาย และไม่มีใครอยู่เหนือกฏหมาย อีกทั้งข้ออ้างอิงที่ชัดเจน ชี้ให้เห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการกล่าวหาว่า เป็นผู้สนับสนุนต่อความรุนแรงของการประท้วง และเพื่อผลประโยชน์ของชาติ ก็ไม่ควรเก็บบุคคลที่ยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง เพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนคนเดียว

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีของไทย ยังกล่าวถึงพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยโดยรวมที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยGDP ของไทยในไตรมาสแรกเติบโตขึ้น ร้อยละ 12 ซึ่งถือว่าลดลงจากเหตุการณ์การประท้วงที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ทั้งไทยยังได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังในประเทศน่าจะมีที่ 16 ล้านคน แต่เชื่อมั่นว่าจะมีจำนวนเทียบเท่ากับปีที่แล้วที่ 14 ล้านคน

อย่างไรก็ดี นายกฯอภิสิทธิ์ ได้ให้สัญญาที่จะแก้ไขปัญหาความคับข้องใจของผู้ระท้วง ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมาย เพื่อบรรลุวัตุประสงค์ของผู้ประท้วงด้วยสันติวิธี พร้อมถึงแผนการการบริหารประเทศต่อไปว่า "คนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาที่ดี และประกันสุขภาพในวัยชรา เราจะเปิดพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ซึ่งผู้คนในที่นั้นอาจรู้สึกว่า มีการกีดกันอย่ามากในเมืองหลวง ซึ่งเราจะผลักดันวาระนี้ต่อไป"