ผอ.สบน.พร้อมขายพันธบัตรไทยเข้มแข็งล็อต2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สบน.ได้ย้ำกับสถาบันการเงินทั้ง 12 แห่ง รวมกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรไทยแข้มเข็งล็อต 2 วงเงิน 100,000
ล้านบาท ว่าในการจองซื้อพันธบัตรนั้น ต้องให้มีความโปร่งใส ตามกติกาว่า ใครมาซื้อก่อนต้องได้ก่อน และได้รับยืนยันจากสถาบันการเงินว่า 5 คนแรก ที่จองคิวของแต่ละสาขา จะต้องได้พันธบัตรออมทรัพย์ ทั้งนี้ คาดว่า จะจำหน่ายหมดภายใน 2 วัน

ขณะที่ พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งดังกล่าว มีอายุ 6 ปี ซึ่งจะเปิดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิ.ย.นี้ โดย 2 วันแรกจำหน่ายเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนวันที่ 9 - 11 มิ.ย. หากมีวงเงินเหลือจะเปิดจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปในวงเงินซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท และไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนดอกเบี้ยเป็นอัตราขั้นบันได เฉลี่ยดอกเบี้ย ร้อยละ 4.17 ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ออมสินเข้ามามีส่วนร่วมในการขายพันธบัตรรัฐบาล และมั่นใจว่า จะสามารถกระจายพันธบัตรได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เนื่องจากสาขาส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด พร้อมกันนี้แต่ละสาขามีโควตาการจำหน่ายไปตามสัดส่วนฐานเงินฝาก โดยยอดจัดสรรพันธบัตรฯ ที่ธนาคารได้รับอยู่ที่ 7,800 ล้านบาท และยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการจำหน่ายสลากออมสิน อายุ 3 ปี ที่มียอดจำหน่ายวันละ 800 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารมีฐานเงินฝากลูกค้ามากถึง 1.01 ล้านล้านบาท