ศาลปค.สั่งทุเลาการบังคับใช้คำสั่งของกทช.

ศาลปค.สั่งทุเลาการบังคับใช้คำสั่งของกทช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับใช้คำสั่งของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่ให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ระงับการใช้เครื่องหมาย