หอการค้านัดถกหาจุดยืนกรณีม็อบแดง วันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมสมาชิกหอการค้าไทยในวันนี้ จะหารือถึงจุดยืนของหอการค้าต่อการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง คาดว่า จะมีข้อสรุปจากสมาชิกถึงท่าทีที่จะมีต่อการชุมนุม
หลังจาก ทราบจุดยืนของสมาชิกหอการค้าไทยแล้ว จะนำไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ต่อไป ก่อนหน้านี้ หอการค้าไทย เห็นว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอาจจะจบลงเอง แต่สถานการณ์
ขณะนี้มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ

นอกจากนี้ จะประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การว่า ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด ซึ่งก่อนหน้านี้เคยประเมินยอดนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากกว่า ปี 52 หรือ ทั้งปี 16 ล้านคน แต่ขณะนี้ยอดนักท่องเที่ยวเดือนมี.ค.
ลดลงมากกว่าร้อยละ 20 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด